SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks.

  • Eier 81 lisenser for marin produksjon av atlantisk laks i Norge.
    • 58 lisenser i selskapets hovedvirksomhetsområde i Midt-Norge (Trøndelag og Nordmøre)
    • 23 lisenser i Nord-Norge gjennom SalMars heleide datterselskap SalMar Nord AS.
  • Eier 50% av Norskott Havbruk AS, som igjen eier 100% av Scottish Sea Farms Ltd, Storbritannias nest største produsent av laks med en kapasitet på 30.000 tonn slaktet laks.
  • Eier 25,21 % av det Færøyske børsnoterte oppdrettsselskapet P/F Bakkafrost.
  • Har en betydelig foredelingsaktivitet, samlokalisert med selskapets hovedkontor på Frøya i Sør-Trøndelag.
  • Visjon: å være den mest kostnadseffektive leverandøren av laks og lakseprodukter, samtidig som hensynet til biologi, etisk produksjon og den gode kvaliteten skal ivaretas.

Kontaktperson:
Telefon: xx xx xx xx
Faks:
E-post:

SalMar

Link til egen hjemmeside

 


Dalegt. 137. NO-6518 Kristiansund N. Norway - Tel. +47 71 58 82 00 - Fax +47 71 58 83 00 - Mobile +47 947 80 021. - E-mail: svein.monsoe@sterkoder.no