Elite Service Partner AS

Elite Service Partner AS finner du i 20 byer i Norge, - og kanskje kjenner du en av de over 1100 ansatte der. Det som i etableringsåret var et lite èn-mannsforetak, på Høvik ved grensen til Oslo, er blitt til en av de desidert største servicebedriftene i Norge.

Selskapet har sunn økonomi, moderne maskin- og bilpark samt eget moppe- og mattevaskeri. Det hører med til historien at eieren i dag Steinar Myklebust, er den samme som startet det hele det året CD-platene kom på markedet, i 1983, - og hovedkontoret er fortsatt på Høvik!

 

Det er fremdeles renhold som er kjernevirksomheten. Men selskapet er i de senere årene også blitt en betydelig aktør innen områdene eiendomsservice, facility management, kantinetjenester og betonggulvsliping. Selskapets forskjellige tjenester leveres til så vel offentlig virksomhet, som til privat næringsliv.

Kontaktperson: Laila Flatøy
Telefon: 71 68 55 12
Faks: 71 68 55 13
E-post: nordmore@elite.as
 
 

Elite Service Partner

Link til egen hjemmeside


Dalegt. 137. NO-6518 Kristiansund N. Norway - Tel. +47 71 58 82 00 - Fax +47 71 58 83 00 - Mobile +47 947 80 021. - E-mail: svein.monsoe@sterkoder.no