Eureka

Eureka er en pumpeleverandør med 30 års erfaring innen pumpeteknologi og dekker alle pumpeapplikasjoner innenfor olje & gass industrien. Hovedapplikasjonene er brannvanns-pumpepakker, sjøvannsløfte pumper, cargo pumper, olje eksport pumper, prosess pumper, utility & misc pumper, produsertvanns-pumper og vanninjeksjons-pumper.

Eureka hjelper kundene med å velge riktig utstyr for de ulike applikasjonene og tilbyr kostnadseffektive løsninger med høy kvalitet. Eureka tilbyr avansert vedlikehold og service med originale reservedeler og tilbyr også tjenester innenfor oppgraderinger, modifikasjoner, utstyrs-testing og installasjon.

Kontaktperson:
Alf-Mickael Sæther
Telefon: 05 900
Faks:
E-post: ams@bjorge.no

Link til egen hjemmeside

Eureka


Dalegt. 137. NO-6518 Kristiansund N. Norway - Tel. +47 71 58 82 00 - Fax +47 71 58 83 00 - Mobile +47 947 80 021. - E-mail: svein.monsoe@sterkoder.no