Atlantconsult Marine AS

Atlantconsult Marine as er et nøytralt og frittstående skipsteknisk konsulentfirma.
Etablert i 1977 under navnet Atlantconsult.
Største kundegruppen er skipsredere og verft.

Arbeidsområdene er:

 • Prosjektadministrasjon
 • Skipsdesign
 • Prosjektering av nybygg og ombygginger
 • Byggetilsyn
 • Utarbeidelse av klassetegninger og arbeidstegninger for nybygg og ombygginger.
 • Stabilitet- og tonnasjeberegninger.

Dekker fartøytyper som:

 • Alle typer fiskefartøy
 • Lasteskip
 • Tankskip
 • Brønnbåter.
 • Spesialskip.

Kontaktperson: Gunnar Hole
Telefon: 71 58 80 40
Faks: 71 58 80 50
E-post: post@atlmar.no

Atlantconsult Marine AS


Dalegt. 137. NO-6518 Kristiansund N. Norway - Tel. +47 71 58 82 00 - Fax +47 71 58 83 00 - Mobile +47 947 80 021. - E-mail: svein.monsoe@sterkoder.no