IKM Mekaniske Kristiansund AS

IKM Mekaniske Kristiansund  har ca. 800 m2 verkstedslokaler for svart og rustfri stålproduksjon, uteområder og tilgang på kaifasiliteter for mobilisering av rigg og fartøy.

Kontaktperson: Vidar Olsen
Telefon: 70 33 14 00
Faks: 70 33 14 01
E-post:
ikmmekaniske.krsund@ikm.no

Link til egen hjemmeside

IKM Mekaniske Kristiansund AS


Dalegt. 137. NO-6518 Kristiansund N. Norway - Tel. +47 71 58 82 00 - Fax +47 71 58 83 00 - Mobile +47 947 80 021. - E-mail: svein.monsoe@sterkoder.no