Heinsa Mekaniske AS

Heinsa Mekaniske AS er en allsidig og veletablert mekanisk bedrift. Vår produksjonslokaler ligger i Dale Industripark med strategisk beliggenhet i oljebyen Kristiansund, nær viktige forsyningsbaser.

Vår hovedbeskjeftigelse er fremstilling av egne produkter kombinert med ordreproduksjon for kunder innen prosessindustri, smelteverk og prefabrikasjonsoppdrag for offshoreretter virksomhet

Vi har en variert og moderne maskinpark, og har bygd opp et miljø med god kompetanse både på sveis og maskinering. Dette gjør at vi kan bygge maskiner helt fra ide til nøkkelferdige produkter. Vi har moderne løsninger med 3D-modellering og PC-basert CNC-programmering.

Kontaktperson: Linn Furseth
Telefon: 71 50 95 00
Faks: 71 50 95 01
E-post:
heinsa.admin@heinsa.no

Link til egen hjemmeside

Heinsa Mekaniske AS


Dalegt. 137. NO-6518 Kristiansund N. Norway - Tel. +47 71 58 82 00 - Fax +47 71 58 83 00 - Mobile +47 947 80 021. - E-mail: svein.monsoe@sterkoder.no