Strategi som Umoe Sterkoder har for Dale Industripark

  • Utleie til serviceselskaper som er rettet mot olje/gass-industrien og maritime næringer.
  • Leier ut eksisterende bygninger fra skipsbygningstiden og bygger nytt etter kundenes behov.
  • Industrianlegget skal effektivt utnyttes til nye bygg og utelager.
  • Sammensetningen av leietakere skal skape et mangfold der bedriftene har nytte av å handle med hverandre og samhandling mot markeder utenfor industriparken.
  • Dale Industripark skal utvikles med fokus på bærekraftige løsninger.
  • Tjenestetilbudet ved kaien skal videreutvikles.

Noen aktiviteter ved Dale Industripark


Dalegt. 137. NO-6518 Kristiansund N. Norway - Tel. +47 71 58 82 00 - Fax +47 71 58 83 00 - Mobile +47 947 80 021. - E-mail: svein.monsoe@sterkoder.no