Kaier med tekniske data

kaioversikt

Alle oppgitte bæreevner refererer til generell nyttelast på kaidekke. Deler av kaiene kan ha høyere bæreevne over dragere. Tall i parentes angir lavere bæreevne i deler av kaiområdet.

Kai Nr Betegnelse Dybde Lengde Pullere Bæreevne Krankap. Krandekning
1 Dale Øst 1 7,5 m 44 m 50 t 5 t/m²    
2 Dale Øst 2 10,0 m 37 m 50 t 30 (4) t/m² *) 60/25/12 t 800/1200/1300 m²
3 Dale Vest 2 6 m 60 m 20 t 4 (2) t/m² *)    


*) Verdi angir maksimal punktlast mens tall i parentes angir generell last.

4stk. DnV-sertifiserte pullere (P1-P4) har SWL 230 t.

Kaiene 1 og 2 har fluktende kaifront og danner sammen en kai på ca 120 m.
Ved bruk av etablerte pullerter kan skip på inntil 240 m fortøyes langs den felles kaifronten.


Dalegt. 137. NO-6518 Kristiansund N. Norway - Tel. +47 71 58 82 00 - Fax +47 71 58 83 00 - Mobile +47 947 80 021. - E-mail: svein.monsoe@sterkoder.no