Stena Drilling med BOP til Dale Industripark

250 tonn som skal flyttes fra Vestbase til Dale stiller krav til utstyret.

Skrevet: 08.06.2009
image

Stena Drilling var inne med Stena Don for et kort opphold i Kristiansund i midten av mai 2009. BOPen ble tatt ned av riggen og siste lørdag ble den transportert sjøveien fra Vestbase til Dale Industripark.

Dalegt. 137. NO-6518 Kristiansund N. Norway - Tel. +47 71 58 82 00 - Fax +47 71 58 83 00 - Mobile +47 947 80 021. - E-mail: svein.monsoe@sterkoder.no