Kjettingprosjekt for rigg

Effektiv lossing, praktisk gjennomføring og klar til lasting for nye oppdrag.

Skrevet: 20.10.2008
image

På Dale Industripark har det i høst vært gjennomført kjettinginspeksjon av kjetting til rigg. Store dimensjoner både når det gjelder vekt og størrelse. Utenlandske arbeidere har funnet seg vel til rette på anlegget og for slike prosjekter er det greit å han både kantine og garderober/wc rett ved siden av oppdragsstedet. Arbeidet er nå utført og kjettingen er klar til å hentes til neste riggoppdrag.

Dalegt. 137. NO-6518 Kristiansund N. Norway - Tel. +47 71 58 82 00 - Fax +47 71 58 83 00 - Mobile +47 947 80 021. - E-mail: svein.monsoe@sterkoder.no