IKM Mekaniske AS ønskes velkommen til Dale

Etter en større ombygging og tilrettelegging er dagen endelig kommet til at IKM Mekaniske kan flytte inn i nye lokaler.

Skrevet: 26.09.2008
image

IKM Mekaniske AS satser ytterligere i Kristiansund. For å øke aktiviteten så de behovet for å være på et industriområde med gode kaianlegg og som er sikret i henhold til ISPS-krav. I tillegg hadde de et krav om større og mer moderne lokaler til administrasjon og verksted. Etter en del ombygging og nybygging er et område på Dale Industripark tilrettelagt på en måte som passer til IKM Mekaniske AS sine behov. Administrasjonen flyttet inn i begynnelsen av september og verkstedet ble tatt i bruk senere i måneden.

Dalegt. 137. NO-6518 Kristiansund N. Norway - Tel. +47 71 58 82 00 - Fax +47 71 58 83 00 - Mobile +47 947 80 021. - E-mail: svein.monsoe@sterkoder.no